Stainless steel solutions
Technical abilitiesТехнологични възможностиТехнологические возможности
 
  Tomika – Metal JSCo offers to its clients an exceptional opportunity, concerning choice of equipment. It is guaranteed by company’s machinery stock - metal cutting and metal processing machines -, choice of optimal technology and highly qualified personnel.
  The mechanical workshop is situated on covered heated area of 15 000m2 and has two distinguished sectors – "Mechanical treatment” and "Welding". The full set of machines for mechanical processing combined with lifting equipment is prerequisite for flexible and effective manufacture.
  The constructive – technological team works out its own constructive and technological documentation on the basis of solid preparation, gained experience and high quality collaboration with Solid Works.
  Томика-Метал АД предлага на своите клиенти изключителната възможност за избор на оборудване. Това се гарантира от високо квалифицирания персонал, избор на оптимална технология и собствения машинен парк.
  Производствената база е разположенa на покрита отопляема площ от 15 000 кв. м с обособени участъци "Механична обработка" и "Заваряване". Оборудването с пълен набор машини за механична обработка, съчетано с повдигателни съоръжения, са предпоставка за безпроблемното, гъвкаво и ефективно производство.
  Конструктивно-технологичното звено разработва собствена конструктивна и технологична документация на базата на солидна подготовка, натрупан опит и висококачественото сътрудничество на Solid Works.
  Томика – Метал АО предлагает своим клиентам исключительную возможность, насчет выбора оборудования. Это гарантируется от запаса машин – металло резащие и металло - обработывающие машины, выбор оптимальной технологии и высоко компетентный персонал.
  Механический цех расположен в покрытой отопливаемый области - 15 000m2 и имеет два дифференцированных сектора - "механическая обработка" и "сварка". Полный набор машин для механической обработки, объединенной с подъемного оборудования - предпосылка для гибкого и эффективного изготовления.
  Конструктивный - технологическая команда разработывает ее собственную конструктивную и технологическую документацию на основе солидной подготовки, нагроможденного опыта и высококачественного сотрудничества со Solid Works.