Stainless steel solutions
Processing of essential oilsПреработка на етерично - маслени суровиниПереработка эфирных масел
ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial
ProcessingEtherealAndOilMaterial ProcessingEtherealAndOilMaterial 1 ProcessingEtherealAndOilMaterial 2 ProcessingEtherealAndOilMaterial
3 ProcessingEtherealAndOilMaterial 4 ProcessingEtherealAndOilMaterial 5 ProcessingEtherealAndOilMaterial 6
 
  The company has developed effective installations for essential oils processing in the two basic directions – distillation and extraction. They are designed with different output and in accordance with all safety requirements.   Компанията е разработила високоефективни инсталции за преработка на етерично-маслени суровини в двете основни направления - дестилация и екстракция. Те са проeктирани с различна производителност и съобразно всички изисквания за безопасност.   Компания разработала установку для переработки эфирных масел в двух основных направлениях - дистилляции и извлечении. Они разработаны с различной производительности и согласно всем требованиям безопасности.
   Distillery installation for essential oils Дестилационна инсталация за производство на етерични масла Дистилляционная установка для производства эфирных масел pdf
   Reactor Реактор Реактор pdf