Stainless steel solutions
HistoryИсторияИстория
 
  Tomika – Metal JSCo was founded in 1992 in Plovdiv. Company's activities were manufacture and assembling. Gaining experience, the company enlarged its production of tanks and equipment for food-processing, cosmetic and chemical industry.
  We produce stainless steel armature of highest quality for the food industry in Bulgaria, awarded with medal from an international ixhibition.
  Today Tomika – Metal JSCo is a company with strong and steady presence both on the Bulgarian and the International market. Tomika – Metal JSCo constantly enlarges the range of manufactured products, as well as the market for its sales. The company has its own production base consisting of three plants located in Plovdiv, Svishtov and Chirpan with total industrial area of more than 35 000 m2.
  Томика-Метал АД е създадена през 1992 г. в гр. Пловдив като фирма, която се занимава с производство и монтаж на съоръжения от неръждаема стомана. С натрупването на опит разширява производството си в областа на хранително-вкусовата, козметичната, химическата и фармацевтична промишленост.
  Ние произвеждаме най-качествената и надежна неръждаема арматура за хранителната промишленост в България, оценена със златен медал от международно изложение. Днес Томика-Метал АД е компания със сериозно и утвърдено присъствие, както на българския така и на международния пазар, постоянно разширява както гамата си от изделия така и пазара, на който осъществява продажбите си. Разполага със собствена производствена база, състояща се от три завода - в Пловдив, Свищов и Чирпан с обща производствена площ от над 35 000 м.кв.
  Томика – Метал АО была основана в 1992 в Пловдиве. Основная деятельность компании были производство и монтаж. Накапливая опыт компания увеличила производство резервуаров и оборудования для пищевой, косметической и химической промышленности.
  Мы производим самую качественную арматуру из нержавеющей стали для пищевой промышленности в Болгарии, носитель медали от Международного изложения.
  Сегодня Томика – Метал АО - компания со сильным и утвержденном присутствием на болгарском и международном рынке.
  Компания постоянно расширяет как гамма своих изделий, так и рынках, на которых осуществляет свои продажи. Томика – Метал АО обладает собственная производственная база, состоящая из 3 заводов – в Пловдиве, Свищове и Чирпане, с общей производственной площади 35 000м2.