Stainless steel solutions
CertificatesСертификатиСертификат
Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate Certificate
Certificate Certificate 1 Certificate 2 Certificate 3 Certificate 4 Certificate 5 Certificate 10 Certificate 11 Certificate 12 Certificate 13
 
  Reliability and safety of equipments and installations manufactured from Tomika–Metal JSCo are repeatedly proved. The products marked with TM INOX were acknowledged many certificates, and they have succesfully passed many tests of Bulgarian and international certifying organizations.
  Tomika–Metal JSCo is a winner of two gold medals from International exhibitions and prize for most essential innovation in utilization of Solid Works.
  Надежността и безопасността на произведените инсталации и съоръжения е многократно доказвана. Продуктите с марка TM INOX са получили широко признати удостоверения преминавайки през многобройните тестове на национални и чужди сертифициращи организации.
  Томика-Метал е носител на два златни медала от международни панаирни изложения и носител на наградата за най-съществена иновация в използването на Solid Works.
  Надежность и безопасность выработанны от Томика – Метал АО инсталляции неоднократно доказанны. Продукты с марки ТМ INOX были признаны со многими сертификатами и выдержали тесты болгарских и международных сертифицирующих организаций.
  Томика – Метал АО - носитель двух золотых медалей от Международных выставок и приза за самое существенное новшество в использовании Solid Works.