Stainless steel solutions
Technical solutions on placeТехнически решения на мястоТехнические решения на месте
TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace
TechnicalSolutionOnPlace TechnicalSolutionOnPlace 1 TechnicalSolutionOnPlace 2 TechnicalSolutionOnPlace 3 TechnicalSolutionOnPlace 4 TechnicalSolutionOnPlace 5 TechnicalSolutionOnPlace 6 TechnicalSolutionOnPlace 7
 
The company offers:Компанията предлага:Томика – Метал АО предлагает:
  • Assembling of machines and equipment, according to the company and client’s projectМонтаж на машини и съоръжения по проекти на компанията и по проекти на клиентаСборка машин и оборудования, согласно проекту компании или клиента
  • Assembling of pipelinesИзграждане на съоръжения и голямогабаритни резервоари на мястоСборка трубопроводов
  • Construction of equipment and out-of-dimension tanks on placeИзграждане на тръбопроводиMонтаж оборудования и вне габаритные емкости на месте