Stainless steel solutions
Manual and pneumatic controlРъчно и пневмоуправлениеРучные и пневмо задвижки
Manual controlРъчно управлениеРучные задвижки
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN
RK 25÷100 25÷65
Материал AISI 304Материал AISI 304Материал AISI 304
 
 
Pneumatic controlПневмо управлениеПневмо задвижки
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN
PNK 25÷100 25÷100
Материал AISI 304/316Материал AISI 304/316Материал AISI 304/316