Stainless steel solutions
Cut outРазкройРазрезание
Mechanical treatment Mechanical treatment Mechanical treatment Mechanical treatment Mechanical treatment Mechanical treatment
Mechanical treatment Mechanical treatment 1 Mechanical treatment 2 Mechanical treatment 3 Mechanical treatment 4 Mechanical treatment 5
 
We have abilities for CNC plasma, guillotine, circular and band cutting. We cut out and bend preparations from round, profile and foliate steel, grinding of cylindrical, prismatic and corps details. We are processing separated details and constructions with multiform geometry, weight and complexity Разполагаме с възможности за програмно плазмено, гилотинно, циркулярно и лентово рязане. Разкрой и огъване на заготовки от кръгъл, профилен и листов прокат, шлайфане на цилиндрични и призматични и корпусни детайли. Обработка на отделни детайли, възли и конструкции с разнообразна геометрия, тегло и сложност. Мы имеем потенциальные возможности для программного, плазменного, гильотинного, циркулярного и полосового резания. Разрезание и изгибание заготовок из круглой, профильной и листовой стали, шлифование цилиндрических, призматических и корпусных детали. Мы обрабатываем отдельные детали и конструкции с разнообразной геометрией, вес и сложность.