Stainless steel solutions
T- fittingsТройнициТ-детали
Tee - weldingТройник за заваркаТройник приварной
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D S L l1 матов огледален
Т-20 20 21.3 1.5 81 40.5 x  
Т-25 25 26.9 1.5 85 42.5 x  
  25 28 1.5 100 50   x
Т-32 32 33.7 1.5 96 48 x  
  32 34 1.5 110 55   x
Т-40 40 42.4 1.5 98 49 x  
  40 40 1.5 120 60   x
Т-50 50 53 1.5 164 82 x  
  50 52 1.5 140 70   x
Т-65 65 70 2 170 85 x  
  65 70 2 170 80   x
Т-80 80 84 2 196 98 x  
  80 85 2 180 90   x
Т-100 100 104 2 200 100 x x
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - welding shortТройник за заварка късТройник приварной короткий
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN D S L l1
  15 18 1.5 50 11
    20 1.5 50 12
Т1-20 20 21.3 1.5 81 13
  20 21.3 2 50 12
    25 1.5 27.5 14.5
    25 2 55 14.5
Т1-25 25 26.9 1.5 85 16
  25 26.9 2 57 15
  25 28 1.5 57 16
    30 1.5 80 17
Т1-32 32 33.7 1.5 96 19
  32 33.7 2 76 19
  32 34 1.5 110 19
    35 1.5 80 20
    38 1.5 76 21
  40 40 1.5 90 23
Т1-40 40 42.4 1.5 98 23
  40 42.4 2 95 23
    48.3 2 114 26
    50.8 1.5 127 28
  50 52 1.5 127 29
Т1-50 50 53 1.5 164 29
  50 54 2 127 29
    60.3 2 127 33
    63.5 1.5 210 35
Т1-65 65 70 2 170 37
    76.1 2 152 41
Т1-80 80 84 2 196 44
  80 85 2 180 90
    88.9 2 210 47
    101.6 2 300 57
  100 104 2 210 57
    114.3 2 210 61
  125 129 2 248 74
    139.7 2 248 78
  150 154 2 286 80
  200 204 2 356 110
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - M/M/MТройник с 3 резбови накрайникаТройник с 3-мя резьбовыми штуцерами
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО1-20 20 Rd 44х1/6” 20 129 64.5
ТО1-25 25 Rd 52х1/6” 26 143 71.5
ТО1-32 32 Rd 59х1/6” 32 160 80
ТО1-40 40 Rd 65х1/6” 38 164 82
ТО1-50 50 Rd 78х1/6” 50 202 101
ТО1-65 65 Rd 95х1/6” 66 250 125
ТО1-80 80 Rd 110х1/4” 81 286 143
ТО1-100 100 Rd 130х1/4” 100 213 101
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - M/T/MТройник с 2 резбови и 1 нерезбови накрайникаТройник с 2-мя резьбовыми штуцерами и 1 штуцером без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО2-20 20 Rd 44х1/6” 20 129 58.5
ТО2-25 25 Rd 52х1/6” 26 143 64.5
ТО2-32 32 Rd 59х1/6” 32 160 73
ТО2-40 40 Rd 65х1/6” 38 164 75
ТО2-50 50 Rd 78х1/6” 50 202 98
ТО2-65 65 Rd 95х1/6” 66 250 117
ТО2-80 80 Rd 110х1/4” 81 286 135
ТО2-100 100 Rd 130х1/4” 100 213 111
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - T/М/ТТройник с 2 нерезбови и 1 резбови накрайникаТройник с 2-мя штуцерами без резьбы и 1 резьбовым
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО3-20 20 Rd 44х1/6” 20 117 64.5
ТО3-25 25 Rd 52х1/6” 26 129 71.5
ТО3-32 32 Rd 59х1/6” 32 146 80
ТО3-40 40 Rd 65х1/6” 38 150 82
ТО3-50 50 Rd 78х1/6” 50 196 101
ТО3-65 65 Rd 95х1/6” 66 234 125
ТО3-80 80 Rd 110х1/4” 81 270 143
ТО3-100 100 Rd 130х1/4” 100 193 111
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - T/Т/МТройник с 2 нерезбови и 1 резбови накрайникаТройник с 2-мя штуцерами без резьбы и 1 резьбовым
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО4-20 20 Rd 44х1/6” 20 123 58.5
ТО4-25 25 Rd 52х1/6” 26 136 64.5
ТО4-32 32 Rd 59х1/6” 32 153 73
ТО4-40 40 Rd 65х1/6” 38 157 75
ТО4-50 50 Rd 78х1/6” 50 199 98
ТО4-65 65 Rd 95х1/6” 66 242 117
ТО4-80 80 Rd 110х1/4” 81 278 135
ТО4-100 100 Rd 130х1/4” 100 203 101
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee-M/M/T Тройник с 2 резбови и 1 нерезбови накрайника Тройник с 2-мя резьбовыми штуцерами и 1 штуцером без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО5-20 20 Rd 44х1/6” 20 123 64.5
ТО5-25 25 Rd 52х1/6” 26 136 71.5
ТО5-32 32 Rd 59х1/6” 32 153 80
ТО5-40 40 Rd 65х1/6” 38 157 82
ТО5-50 50 Rd 78х1/6” 50 199 101
ТО5-65 65 Rd 95х1/6” 66 242 125
ТО5-80 80 Rd 110х1/4” 81 278 143
ТО5-100 100 Rd 130х1/4” 100 203 111
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Tee - Т/Т/ТТройник с 3 нерезбови накрайникаТройник с 3-мя штуцерами без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d L l
ТО6-20 20 Rd 44х1/6” 20 117 58.5
ТО6-25 25 Rd 52х1/6” 26 129 64.5
ТО6-32 32 Rd 59х1/6” 32 146 73
ТО6-40 40 Rd 65х1/6” 38 150 75
ТО6-50 50 Rd 78х1/6” 50 196 98
ТО6-65 65 Rd 95х1/6” 66 234 117
ТО6-80 80 Rd 110х1/4” 81 270 135
ТО6-100 100 Rd 130х1/4” 100 193 101
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316