Stainless steel solutions
ReducersПреходиФуторки
Welding concentric reducer shortПреход за заварка късПереходная трубка короткая
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
d2 d1 L s матов огледален
Р-10.15 12 18 18 1.5   x
  17.2 21.3 12 2 x  
  17.2 26.9 29 2 x  
Р-15.20 18 22 24 1.5   x
Р-15.25 18 28 27 1.5   x
  21.3 26.9 17 2 x  
  21.3 33.7 37 2 x  
  21.3 42.4 63 2 x  
  21.3 48.3 81 2 x  
  21.3 60.3 117 2 x  
Р-20.25 22 28 28 1.5   x
Р-20.32 22 34 29 1.5   x
Р-20.40 22 40 34 1.5   x
  24 54 90 2 x  
  26.9 33.7 20 2 x  
  26.9 42.4 46 2 x  
  26.9 48.3 64 2 x  
  26.9 60.3 100 2 x  
Р-25.32 28 34 30 1.5   x
Р-25.40 28 40 34 1.5   x
Р-25.50 28 50 44 1.5   x
  33.7 42.4 26 2 x  
  33.7 48.3 44 2 x  
  33.7 60.3 80 2 x  
Р-32.40 34 40 34 1.5   x
Р-32.50 34 52 45 1.5   x
  34 54 57 2 x  
Р-32.65 34 70 51 2   x
Р-40.52 40 52 45 1.5   x
Р-40.80 40 85 80 2   x
  42.4 48.3 18 2 x  
Р-40.50 42.4 53 45 1.5 x  
  42.4 60.3 54 2 x  
  42.4 76.1 101 2 x  
  42.4 88.9 139 2 x  
  44 84 120 2 x  
  48.3 60.3 36 2 x  
  48.3 76.1 83 2 x  
  48.3 88.9 122 2 x  
Р-50.65 52 70 45 2   x
Р-50.80 54 84 90 2 x  
Р-50.100 54 104 150 2 x  
  60.3 76.1 47 2 x  
  60.3 88.9 86 2 x  
  60.3 114.3 162 2 x  
Р-65.100 70 104 102 2 x  
  76.1 88.9 38 2 x  
  76.1 114.3 115 2 x  
Р-80.125 84 129 135 2 x  
Р-80.150 84 154 210 2 x  
  88.9 114.3 76 2 x  
  88.9 139.7 152 2 x  
  88.9 168.3 238 2 x  
Р-104.125 104 129 75 2 x  
Р-104.150 104 154 150 2 x  
Р-104.200 104 204 300 2 x  
  114.3 139.7 76 2 x  
  114.3 168.3 162 2 x  
Р-125.150 129 154 75 2 x  
Р-125.200 129 204 225 2 x  
  139.7 168.3 86 2 x  
  139.7 219.1 238 2 x  
Р-154.200 154 204 150 2 x  
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Welding concentric reducerПреходПереходная трубка
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN d2 d1 L S
PO1-20.25 20/25 21.3 26.9 80 1.5
РО1-20.32 20/32 21.3 33.7 80 2
РО1-25.32 25/32 26.9 33.7 80 1.5
РО1-25.40 25/40 26.9 42.4 80 2
РО1-32.40 32/40 33.7 42.4 80 1.5
РО1-32.50 32/50 33.7 53 90 2
РО1-40.50 40/50 42.4 93 50 1.5
РО1-40.65 40/65 42.4 70 106 2
РО1-50.65 50/65 53 70 106 2
РО1-50.80 50/80 53 84 110 2
РО1-65.80 65/80 70 84 110 2
РО1-80.100 80/100 84 104 110 2
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducer M/MПреход с 2 резбови накрайникаПереходная труба с 2-мя резьбовыми наконечниками
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d Rd1 d1 L
PR1-20/25 20/25 Rd 44х1/6” 20 Rd 52х1/6” 26 118
PR1-25/32 25/32 Rd 52х1/6” 26 Rd 59х1/6” 32 118
PR1-32/40 32/40 Rd 59х1/6” 32 Rd 65х1/6” 38 118
PR1-40/50 40/50 Rd 65х1/6” 38 Rd 78х1/6” 50 128
PR1-50/65 50/65 Rd 78х1/6” 50 Rd 95х1/6” 66 149
PR1-65/80 65/80 Rd 95х1/6” 66 Rd 110х1/4” 81 159
PR1-80/100 80/100 Rd 110х1/4” 81 Rd 130х1/4” 100 163
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducer М/ТПреход с 1 нерезбови и 1 резбови накрайникаПереходная труба с 1 наконечником без резьбы и 1 резьбовым
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d Rd1 d1 L
PR2-20/25 20/25 Rd 44х1/6“ 20 Rd 52х1/6“ 26 111.5
PR2-25/32 25/32 Rd 52х1/6” 26 Rd 59х1/6“ 32 113.5
PR2-32/40 32/40 Rd 59х1/6” 32 Rd 65х1/6” 38 113.5
PR2-40/50 40/50 Rd 65х1/6” 38 Rd 78х1/6” 50 124
PR2-50/65 50/65 Rd 78х1/6” 50 Rd 95х1/6” 66 146
PR2-65/80 65/80 Rd 95х1/6” 66 Rd 110х1/4” 81 153
PR2-80/100 80/100 Rd 110х1/4“ 81 Rd 130х1/4” 100 156
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducer T/TПреход с 2 нерезбови накрайникаПереходная труба с 2-мя наконечниками без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d Rd1 d1 L
PR3-20/25 20/25 Rd 44х1/6“ 20 Rd 52х1/6“ 26 107
PR3-25/32 25/32 Rd 52х1/6” 26 Rd 59х1/6“ 32 109
PR3-32/40 32/40 Rd 59х1/6” 32 Rd 65х1/6” 38 109.5
PR3-40/50 40/50 Rd 65х1/6” 38 Rd 78х1/6” 50 121
PR3-50/65 50/65 Rd 78х1/6” 50 Rd 95х1/6” 66 140
PR3-65/80 65/80 Rd 95х1/6” 66 Rd 110х1/4” 81 146
PR3-80/100 80/100 Rd 110х1/4“ 81 Rd 130х1/4” 100 150
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316
 
 
Reducer Т/МПреход с 1 резбови и 1 нерезбови накрайникаПереходная труба с 1 резьбовым и с одним наконечником без резьбы
CodeОзначениеCode Dimensions,mmРазмери,mmDimensions,mm
DN Rd d Rd1 d1 L
PR4-20/25 20/25 Rd 44х1/6“ 20 Rd 52х1/6“ 26 113.5
PR4-25/32 25/32 Rd 52х1/6” 26 Rd 59х1/6“ 32 113.5
PR4-32/40 32/40 Rd 59х1/6” 32 Rd 65х1/6” 38 114
PR4-40/50 40/50 Rd 65х1/6” 38 Rd 78х1/6” 50 125
PR4-50/65 50/65 Rd 78х1/6” 50 Rd 95х1/6” 66 143
PR4-65/80 65/80 Rd 95х1/6” 66 Rd 110х1/4” 81 152
PR4-80/100 80/100 Rd 110х1/4“ 81 Rd 130х1/4” 100 157
material: AISI 304/316материал: AISI 304/316материал: AISI 304/316